Първи международен конкурс за млади хорови диригенти

Размер на шрифта: a |a |a|

Първи международен конкурс за млади хорови диригенти “Захари Медникаров” - юни 2008 г.

 

Общи положения:
• Конкурсът се организира от Международна фестивална програма на детското творчество
“Приятели на България”.

 

Време на провеждане:
- 23-26 юни 2008 г. в България, курортен комплекс “Албена”, зала “Атлантик”

 

Възраст:
- до 30 години, навършени до 23 юни 2008 г.

 

Участниците се състезават по избор в следните категории:
- “Детски хор”
- “Смесен младежки хор”
- в двете категории.

 

Работните хоровете на конкурса са:
- детски хор при музикална школа № 1 “С. Прокофиев” – Москва, Русия
- смесен младежки хор “Гаудеамус” – Пловдив, България

 

Конкурсът се провежда в три тура със следната програма:
• категория “Детски хор”
 - І тур -
П. Чайковски – “Соловушка”
А. Эшпай – “Песня о криницах”
П. Чесноков – “Зеленый шум”

 - ІІ тур –
Т. Попов – “Градини в цвят”
Д. Христов – “Хвалите имя Господне”
П. Чесноков – “Свете тихий”

 

 - ІІІ тур -
С. Рахманинов – “Ангел” , “Весенние воды”
А. Бородин – Хор на девойките из операта “Князь Игорь”

• категория “Смесен младежки хор”
 - І тур -
H. L. Hasler – Tanzen und springen
G. Gastoldi – Tutti venite armati
G. P. Palestrina – Adoramus te Christe

 - II тур –
П. Динев – Достойно ест
Добри Христов – Нине отпущаещи
А. Архангелски – К Богородице прилежно

 - ІІІ тур -
Haydn – Missa brevis in B-dur “Sancte Joannis de Deo”

 

Редът за явяването на участниците в Конкурса в отделните категории, както и произведенията във всяка категория се определя чрез жребий.

 

Работни езици:
- български,
- руски,
- английски

 

• Участниците ще бъдат оценявани от международно жури.

 

Награди:
• категория – детски хор:
 - първа награда 400 euro и диплом
 - втора награда - 300 euro и диплом
 - трета награда - 200 euro и диплом
• категория – смесен младежки хор:
 - първа награда - 400 euro и диплом
 - втора награда - 300 euro и диплом
 - трета награда - 200 euro и диплом
 - други специални награди

 

Условия за участие:
Диригентите, които желаят да участват в Конкурса изпращат заявка по приложения образец,  до 30 април 2008 г. на адрес: България, София, ул. “Узунджовска” №12, 401
Тел.: +359 2 987 55 68 Е-mail: festival_dia@abv.bg

Към заявката за участие се прилагат:
- кратка творческа биография на кандидата
- запис на DVD от хорова репетиция или от концерт на кандидата с времетраене до 10 минути.

 

До 15 май 2008 г. организаторите ще уведомят писмено утвърдените кандидати.
Утвърдените кандидати заплащат до 30 май 2008 г. по банков път такса за участие както следва:
- участници от България – 160 лв.
- чуждестранни участници – 150 euro

 

Пътните разходи до Албена и обратно са за сметка на участниците.
Организаторите си запазват авторско право за видео заснемане, аудио запис, използване на
снимков материал с рекламна цел и излъчване на конкурса.

http://www.festival-bg.com/

Прикачени файлове

Заявка за участие doc - 30 Kb