РЕКИЦ - Плевен

Размер на шрифта: a |a |a|
Адрес: гр. Плевен,
ул. "Димитър Константинов" №23, вх. 1,ет.2, офис 107
тел. : 064/610075
       E-mail: rekic.pleven@abv.bg

Крайдунавски празници на културата – Никопол`2008

Програма на празниците   3 май   Участие на състави на  ОДК в ”Балкан фолк” във  ВеликоТърново   6 май   Участие на в.г.”Дунавски звуци” към читалището в събор на няародното творчество в с.Дебово   6 май   Участие на танцовите групи на читалището в тържеството на оброчището на Али Коч Баба – народен лечител   7 май   Витрина  за Европейския съюз в библиотеката

Работна среща на читалищни дейци от обл. Плевен

2008-02-05 На 05.02.2008г. / вторник/ в салона на  Читалище “ЛИК” - Плевен, от 10.30 ч. до 12.30 ч.,   РЕКИЦ “Читалища” Плевен се проведе традиционна  работна среща на читалищни дейци от Плевенска област при следния дневен ред: 1. Приоритетни направления в дейността на РЕКИЦ “Читалища” Плевен за 2008г.  - Г-жа Антоанета Мачева – експерт-консултант в РЕКИЦ ; 2. Консултации по програмата  "Живи

Анализ за състоянието на читалищата в обл. Плевен -2007 г.

2008-02-06 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН СИЛНИ СТРАНИ ПРОБЛЕМИ 1. В област Плевен има 123 населени места с общо 131 действащи читалища. 2. Всички 131 читалища получават държавна субсидия, разпределена  по Механизма за разпределение на държавната субсидия, ритмично получавана в читалищата. 3. Читалищата от Плевенска област  разполагат с добър сграден фонд.

"Автоматизация на библиотечните процеси"

На 28.06.2007 г. Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища” в Плевен и Регионална библиотека „Христо Смирнески” организират еднодневен обучителен семинар на тема „Автоматизация на библиотечните процеси”. Обучението ще се проведе в Конферентна зала “Гена Димитрова” – Плевен, като участие в него ще вземат представителите на читалищата от всички общини на