Международен конкурс за цигулари „Проф. Н. Симеонова"

Размер на шрифта: a |a |a|
Международен конкурс за цигулари
„Проф. Недялка Симеонова”
  
17– 19 октомври 2008 г. , Хасково
  

 

Организатор - Община Хасково
  

 
Със съдействието на :

Министерство на културата
Национална музикална академия “Панчо Владигеров” – София
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Съюз на българските композитори
Съюз  на българските музикални и танцови дейци

  
  

 

I група-участници, родени  през 1992,1993,1994 год. и по-малки  в 1 тур
Изпълняват две произведения по избор.

 

ІI група-участници, родени през 1989 до 1991 год./включително/ в 2 тура
Изпълняват :
1 тур :
- Й.С.Бах – Две части от солова соната или партита по избор
- В.А.Моцарт – І част от цигулковите концерти (по избор) .
2 тур :
- Миниатюра  (из репертоара на   Недялка Симеонова)
 по избор между :
-Г.Златев-Черкин – “Севдана”
-Фр.Шуберт (обр.Вилхелми) – “Аве Мария”
-Ф.Менделсон (обр.Й.Ахрон) –
“На крилете на песента”
-Х.Виенявски -  Валс-каприз оп. 7
-Пабло де Сарасате –  “Андалузки романс”
-Зденек Фибих (обр.Кубелик) – “Поема”
-Йеньо  Хубай – “Майсторът от Кремона”
-Едуард Елгар – “Капризната” оп. 17
-Първа или  Втора и Трета част из концерти на :  Бетховен, Менделсон (ми  минор),  Чайковски, Дворжак, Х.Виенявски №2, Лало/Испанска симфония – Първа или Четвърта и Пета част/, Брух, Сен-Санс №3, Хачатурян , Парашкев Хаджиев-Концертино №1 и други.
  
ІІI група – участници, родени през 1978 год. до 1988 год. /включително/ в  3 тура.
Изпълняват :
1 тур :
- Й.С.Бах – Две  части –I-ва и II-ра из соловите сонати, или Шакона из Партита №2, 
- В.А.Моцарт – І част (с каденца) измежду цигулковите концерти №3, №4, №5
2 тур :
- Виртуозна творба или каприз ( по избор на участника ) от следните автори : Паганини, Ернст, Виенявски, Сарасате, Сен-Санс,Шосон,Изаи,Равел,Чайковски и други.
- Част от соната за цигулка и пиано от чуждестранен или български  автор/ по избор  на участника / измежду : Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Брамс, Григ,Форе,Франк,Дебюси,Равел,Прокофиев,Шостакович,Регер,П.Владигеров,Л.Пипков, Д.Ненов, В.Стоянов, П.Хаджиев, П.Стоянов и други.
3 тур :
Концерт ( всички части ) по избор на участника - от Бетховен до съвременността.
  
Забележка: Журито определя конкретните части от концерта, които участниците следва да изпълнят.

ЖУРИ
Участниците се оценяват от жури, с председател проф.Георги Костов.
Журито работи по правилник, приет и утвърден от Организационния комитет, като има правото да не  присъжда всички награди.
Решенията на журито са окончателни.

НАГРАДИ
I  група
               1 награда 400 лв.  и диплом
               2 награда 300 лв. и диплом
               3 награда 200 лв. и диплом
II група  - Звание “Лауреат”  
                    1 награда 800 лв. и диплом
                    ­2 награда 600 лв. и диплом
                    3 награда 400 лв. и диплом
ІІI група –Звание “Лауреат”
               1 награда 1200 лв. и почетен знак  
               2 награда 900 лв.   и почетен знак
               3 награда 700 лв.   и почетен знак

Условия за участие в международния конкурс “Проф.Недялка Симеонова”

 
Имат право да участват цигулари, разпределени в 3 /три/ възрастови групи :
Първа група – родени  от 1992; 1993, 1994 год. и по-малки в един тур
Втора група – родени през 1989 до 1991 год.  /включително/ в два тура
Трета група – родени през 1978 год. до 1988 год. /включително/  в  три тура

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявка за участие по образец
Акт за раждане /ксерокопие/
Автобиография
2 снимки 4/6 см.
Документите за участие се подават лично или се изпращат най-късно до 10.10.2008 год. на адрес :
Хасково 6300
Община Хасково
Пл. “Общински” №1
Дирекция “Социални дейности”
За Международния конкурс за цигулари “Проф.Недялка Симеонова”

Откриване на конкурса : 17.10.2008 год. в ДКТ “Иван Димов”- гр.Хасково 14.00 часа.

1.Жребият за реда на участие се тегли на откриването на конкурса.
2.Всички участници имат право на репетиция преди всеки тур на прослушванията :
За първа група – до 15 мин.
За втора група – до 20 мин.
За трета група – до 25 мин.
Всеки участник си осигурява корепетитор.
     


При липса на възможност-община Хасково осигурява корепетитор.
Произведенията се изпълняват  наизуст, с изключение на Сонатата - / за трета група /.
На участниците от България Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците, техните преподаватели и корепетиторите им!
На участниците от чужбина Община Хасково поема разходите за нощувки и храна на участниците, приподаватели и техните корепетитори.

Участниците могат да пристигат в Хасково на 16.10.2008 год.
Репетиции на 17.10.2008 год. се осигуряват от 9.00 часа до 13.00 часа.
Община Хасково
Пл. “Общински”№1
Телефон за справки :
038/ 603-391
038/ 603-459
факс : 038/66-41-10
e-mail : culture_haskovo@abv.bg