Национален проект "КЪЩА"

Размер на шрифта: a |a |a|
Българският Национален проект в рамките на Европейската годината на междукултурния диалог е наречен „КЪЩА” като символ на обединението, стремежа към диалог и толерантност в мултиетническото общество. От векове в България мирно и толерантно един към друг живеят българи, гърци, турци, евреи, арменци, цигани, делят радости и скърби, ежедневни грижи и празнични приготовления. В добре организираната българска къща рядко е имало размирици в исторически план. Тази традиция продължава и днес с приобщаването на новите заселници – граждани на Великобритания и други страни. Обект на проекта е междукултурният ДИАЛОГ, но със средствата на театъра, музиката, изображението, творческата дискусия, документирането на всичко това в брошури, книги и авторски филми.

 

Българската къща е и един от символите на присъединяването – тя има не само специфична архитектура, която създава облика на българския град или село, но има и своя характерна подредба, своя културна организираност, които са приноса на България към европейската традиция. Проектът предвижда съвместни прояви с други европейски и неевропейски страни, в които българското ще се открои – съхраняването на различията в културните традиции на отделните народи е един от фундаментите на философията за обединена Европа – държавите се присъединяват със своите различия. Единността е в това чрез взаимно уважение и толерантност те да бъдат съхранени за бъдещите поколения.

 

Проектните идеи, които бяха избрани измежду събраните чрез отворена покана идейни предложения от междуведомствена комисия от експерти, са изцяло насочени към междукултурния диалог в различни краища на България. Проектът предвижда редица международни прояви и ще обедини участници от други страни и най-вече държавите от региона.

 

              
Различни организации от цяла България, предимно от неправителствения сектор ще се ангажират в дейностите на проекта като се очаква общият брой участници да надхвърли 1000, а създадената инфраструктура, подпомагана и за в бъдеще от Министерството на културата, да се разширява. Всички дейности по проекта ще бъдат широко отразявани от медиите. Някои от тях ще бъдат включени в програмите за 2008 г. на традиционни за България ежегодни културни фестивали.

 

Планираните дейности са разделени тематично според отделните помещения в традиционната българска къща.

 

В „библиотеката” са концентрирани дейностите, свързани с изследователски и издателски проекти. В нея има кът на медиите и комуникациите, който отговаря за популяризирането на дейностите и продуктите от проекта чрез филми, брошури и ПР-стратегии.

 

В „кухнята” ще се осъществява популяризирането на традиционните кухни на различните етноси, живеещи съвместно в България и различни кулинарни събития.
Партньори: Музей „Дом на хумора и сатирата” – гр.Габрово, Регионален ресурсен център за култура „Фабриката” – гр.Габрово.

 

В „работния кабинет” ще се подготвят и провеждат социологически проучвания по темите от проекта, работни срещи и ателиета на млади творци и артисти, информационно-образователни филми, арт-терапия за деца.
Партньори : Фондация „Следваща страница”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Фондация „Джулай джаз” и др.

 

В „музикалната стая” ще се подготвя музикалното оформление към представянето на страните-участнички и провеждането на национален концерт “Да празнуваме многообразието”, представящ богатството от форми на културно изразяване на етносите в България.
Партньори : НССЕДВ при Министерски съвет и др.

 

  
В „дневната стая”, в която е и кръглата маса, ще бъдат организирани срещи и дебати, посветени на междукултурния диалог през цялата година.
Партньори : СУ „Св.Климент Охридски”, Национални медии и др.

 

В „гостната” ще бъдат „подредени” изложби на художниците-хумористи от 8 държави, пътуващи изложби, фотоизложби и други дейности по проекта.  

 

В „детската стая” ще се подготвят опознавателни програми за културното наследство, насочени към децата и програми, които ще развиват тяхната креативност. В кратък филм ще се даде думата на децата да изговорят своята представа за различията.

 

В „двора” на къщата ще вървят арт-атракции, представления и опознавателни програми.

 

В „съседите” ще бъдат включени всички дейности с участието на гости от региона на Югоизточна Европа, както и дейности в рамките на Европейската година извън България, в които България ще вземе участие.


Партньори на Министерство на културата в проекта „Къща” са:

 

Музей „Дом на хумора и сатирата” – гр.Габрово
web: www.humorhouse.bg
e-mail: humorhouse@globcom.net, humorhouse@mail.bg

 

Университетска библиотека „Св.Климент Охридски”
web: www.libsu.uni-sofia.bg
e-mail: yankova@libsu.uni-sofia.bg

 

„Българска асоциация за Развитие и Квалификация”
web: www.bark-bg.com
e-mail: bark@mail.bg

 

Фондация „Следваща страница”
web: www.npage.org

 

Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет (НССЕДВ при МС), Дирекция „Етнически и демографски въпроси”
web: www.nccedi.government.bg
e-mail: e.gyurova@government.bg

 

Фондация „Джулай Джаз”    
web: www.julyjazzbg.com
e-mail: pepa_p@julyjazzbg.com 

 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
web: www.natfiz.bg

 

Регионален ресурсен център за култура „Фабриката”    
web: www.fabrikata.bg
e-mail: fabrikata@gmail.com

 

Исторически музей – Чипровци
http://www.jicabg.com/ChiprovtsiHM-b.html
  

 

и други.


 
КОНТАКТИ
Министерство на културата на Р България
Национален координатор на Европейската година на междукултурния диалог 2008
Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”
Телeфони:             (+359 2) 94 00 867       , 94 00 917, 94 00 895
Факс: (+359 2) 980 74 01
www.mc.government.bg