„Новата мисия на читалището в Европейска България”

Размер на шрифта: a |a |a|
На 10 и 11 април 2008  год. РЕКИЦ „Читалища” Ямбол, съвместно с Община Стралджа, проведе обучителен семинар на тема „Новата мисия на читалището в Европейска България”.
Програма на семинара :
1.     „Читалищата – среда за комуникация и информационен обмен” - Лектор: Янко Стефов – Председател на НЧ ”Възраждане”, с. Войника
2.     Представяне на възможностите за участие на читалищата в Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
3.     „Азбука на читалищната дейност”
4.     Обсъждане на проектофиш за допълваща целева субсидия
5.     Запознаване с инициативата „Глобални библиотеки”.
Лектори по теми 2, 3, 4 и 5 - експертите от РЕКИЦ „Читалища” Ямбол.
Специален гост на срещата беше кметът на община Стралджа г-н Митко Андонов. Участие в семинара взеха още и зам. кметът г-жа Атанаска Кабакова и читалищни секретари от община Стралджа.
Присъстващите се запознаха с актуалните възможности за финансиране на  дейността в читалищата от селските райони.