Конкурс за рисунки по повод Световния ден на здравето

Размер на шрифта: a |a |a|
Министерство на здравеопазването и офисът на Световната здравна организация в България обявяват национален конкурс за рисунка под мототo „Да защитим здравето от промените на климата”. Повод за това е Световният ден на здравето – 7 април.

 

Подтеми за рисунките са „Да защитим природата”, „България в защита на природата”, „За да има природа в България”, „Природата – извор на живот”.

 

Тематиката е свързана с промените в климата като заплаха за здравето на хората (глобално затопляне, наводнения, замърсяване на въздуха и др.); изсичането на горите и умишленото предизвикване на пожари в България – как да ги предотвратим; дейности за защита на околната среда.

 

Конкурсът се обявява в две възрастови категории – от 13 до 16 и от 17 до 19 години.

 

Желаещите да участват в конкурса за рисунка могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали. Изисква се творбите да бъдат предадени на хартия или картон с размери не по-големи от 60 x 45 см и не по-малки от 28 x 21 см. На гърба на всяка рисунка авторите трябва да посочат трите имена и възрастта си, пълен адрес за кореспонденция, името на училището и класа и телефон за обратна връзка.

 

Специализирано жури ще разгледа творбите и ще излъчи победителите в конкурса. Журирането на работите ще се осъществи до 14 април 2008 г. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Победителите ще бъдат обявени на уеб-сайта на ООН www.un-bg.bg и уеб-сайта на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg

 

Наградите ще бъдат връчени на 22 април 2008 г. – Световен ден на земята.

 

Творбите трябва да бъдат изпратени до 7 април 2008г. (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:
7 април – Национален конкурс за рисунка
Офис на СЗО в България
Сграда на ООН
ул. “ Хан Крум” № 25
1040 София