За Земята това, което искаме да получим от нея

Размер на шрифта: a |a |a|
Национален конкурс “Климатичните промени са факт! Да направим за Земята това, което искаме да получим от нея!” 

 

Конкурсът се реализира по проект “Изграждане и развитие на Младежки информационно-консултантски център “МАЖОР”, финансиран по Национална програма “Младежки информационно-консултантски центрове” 2007 - 2010 на Държавна агенция да младежта и спорта.

 

Конкурсът се провежда в рамките на Световни дни за младежка активност и Световната кампания за отбелязване на “Деня на Земята”, организирана от световната мрежа “Ден на Земята”.

 
Конкурсът се провежда в две категории:
І. Художествен конкурс за рисунка: Свободен избор на техники, формат и материали. На гърба на творбата авторите трябва да изпишат своите имена, точен адрес и телефон за контакти, електронна поща, възраст, училище/ университет/ организация. Изпращайте творбите на адрес: 1000 София, ул. "Г. С. Раковски"№ 120-А, ет. 2 , Център за неформално образование, Национален конкурс за Деня на Земята.

ІІ. Литературен конкурс за есе: Творбите трябва да са разработени в електронен вариант, в рамките на 2 страници при формат Arial/12. Към всяка творба, трябва да бъде приложен попълнен талон за участие. Изпращайте творбите на адрес: mikc.major@gmail.com

 


В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст до 30 години. Всеки участник има право да подаде за участие в конкурса максимум по две творби, в различните категории, специално създадени за конкурса.

 
Насоки и талон за участие - http://www.sf1.mikc.bg/node/54