РЕКИЦ - Добрич

Размер на шрифта: a |a |a|
Адрес: гр. Добрич, бул."25 септември” № 44
Телефон: 058/ 603 661
E-mail: ekic@abv.bg

Анализ за състоянието на читалищата в обл. Добрич -2007 г.

  В сто населени места на областта има функциониращи 104 народни читалища – 10  в градовете и 94 в прилежащите села. Особенно в селата те се явяват единствените организации, изпълняващи държавни културно – просветни функции.     Читалищата са в болшинството си в собствени сгради, които се стопанисват правилно, на места съвместно с кметствата. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но