„Овластяване на безвластните”

Размер на шрифта: a |a |a|
За втора поредна година Институт "Отворено общество" – София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение. Конкурсът е част от проект „Овластяване на безвластните”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

 

 
Основната цел на конкурса е чрез повишаване на социалната солидарност да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.)

 

 
В конкурса могат да кандидатстват неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и организации с нестопанска цел.

 

 
Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите: тук.

 

Краен срок: 18 април 2008