Проекти с фокус върху междукултурния диалог

Размер на шрифта: a |a |a|
Институт „Отворено общество” – Будапеща отпуска допълващи фондове за проекти, свързани с Десетилетието на ромското включване и с фокус върху междукултурния диалог.
  
Проектите трябва да са с ясна ромска насоченост; роми трябва да участват в изготвянето и изпълнението на проекта; предимство ще се дава на проекти, пряко свързани с Десетилетието на ромското включване 2005-2015.

 

 
Допустими кандидати са неправителствени организации, местни администрации, национални структури, медийни партньори.

 

 
Институт „Отворено общество” може да осигури максимум 30% от финансирането на даден проект, като финансовата стойност на тази част не бива да надвишава 50 000 евро. Допълващото финансиране ще бъде отпуснато само след като проектът е одобрен от основния финансиращ източник.

 

Срокът за подаване на проектни предложения за съфинансиране е текущ.

 

 
Повече информация можете да намерите: тук.