Конкурс за местни инициативи на ФРГИ

Размер на шрифта: a |a |a|
Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)  обявява втори конкурс за инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадено село, квартал или град.

 
Няма ограничениe каква е идеята, стига тя да бъде важна за местните хора.

Инициативите трябва да са на стойност до 3500 лв. и да се осъществяват за период до 12 месеца.

 
 
Могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани. Няма да бъдат финансирани: разходи за операции, лечение и други подобни; индивидуални стипендии; хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.; международни пътувания; бизнес дейности, строителство или ремонт на офис.

 
За участие в конкурса трябва да изпратите във ФРГИ:
- описание на идеята – до 1 страница;
- описание на организацията/гражданската група – до 1 страница.

 

Двата документа трябва да бъдат получени на адрес konkurs@wcif-bg.org.  

 
С помощта на независими експерти ФРГИ избира най-добрите идеи.
Конкурсът е текущ и одобрените идеи ще бъде публикувани на интернет страницата на ФРГИ (http://www.wcif-bg.org/) до две седмици след кандидатстването им.