Проекти в областта на музикално и танцово изкуство

Размер на шрифта: a |a |a|
Дирекция "Музика и танц" в Министерството на културата


ОБЯВЯВА СЕСИЯ


За финансова подкрепа на творчески проекти в областта на музикално и танцово изкуство в следните направления:


1. Професионално изпълнителско изкуство и школувано хорово пеене.
2. Професионално танцово изкуство.
3. Музикално творчество.


Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното и танцово изкуство, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.


Формулярите за регистрация и кандидатстване могат да бъдат получени от:
- Дирекция “Музика и танц” в МК
- Интернет страницата на МК (www.mc.government.bg)


Документите, необходими за участие в сесията, са:
- формуляр за кандидатстване /по образец/
- задължителните, посочени във формуляра приложения /Съдебна регистрация, Документ за актуално състояние, Булстат, Удостоверение от НАП за липса на задължения/


Общата сума за финансиране на проекти е 130 /сто и тридесет/ хиляди лева.


Краен срок за подаване на документи в Дирекция “Музика и танц”- 20 /двадесет/ календарни дни след датата за публикуване на обявата.За контакти, информация и подаване на документи: Министерство на културата, Дирекция “Музика и танц”, стая 306, тел: 9400 963 – г-жа Елиянка Михайлова и г-жа Наталия Цонева.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО