"Слънчевите руни в българските носии и тъкани"

Размер на шрифта: a |a |a|
Община Силистра, Фондация " АЗГАРД" и Фондация " ЯН БИБИЯН" 
ОРГАНИЗИРАТ

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ" - СИЛИСТРА 2008
 

I. Целта на конкурса е младите хора:
- да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки
- да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани /възглавници, ковьори, пешкири, колани и др./ от родния край
- да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор
- да повишат интереса към историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни
- да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство


II. Жанрове: живопис, графика, приложно изкуство, колажи


III. Условия за участие:
- размерът на рисунката да е А3 или А4
- рисунката да е поставена в паспарту
- всяко дете може да участва с една или две рисунки, като на гърба на рисунката бъде написано:
- трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/
- заглавие на рисунката
- име на учителя
- всяка рисунка трябва да бъде придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (залепен отзад на рисунката).

Рисунките ще бъдат оценявани в три възрастови групи:
- I група - от 6 до 10 год.
- II група - от 11 до 14 год.
- III група - от 15 до 18 год.


Краен срок за получаване на творбите : 15 април 2008 г.
Адрес : гр.Силистра - 7500,
ул. " Янко Тодоров" №13 / ап.12
Телефони за връзка:
- 086  851  894 - Кръстьо Младенов - Председател на Фондация " Ян Бибиян" .
- 0887  358  194 - Йонка Господинова - координатор.
- 0887  954  169 - Росен Чолаков - емисар на Конкурса.
e-mail: yonka@abv.bg


Отличените рисунки ще бъдат наградени на специална церемония, а авторите им ще получат грамота. Те ще бъдат подредени в национална изложба. Участващите творби не се връщат на авторите.


Командировъчните са за сметка на участниците /пътни, дневни, спане/.
Повече информация - http://silistra.bg