РЕКИЦ - Велико Търново

Размер на шрифта: a |a |a|
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Бачо Киро" № 2, ет. 3
Телефон: 062/ 603 502
E-mail: rc_vtarnovo@mail.bg

Регионална среща на читалищата от област В. Търново

На 26 юни /вторник/ т.г. в зала 314 на Областна администрация в гр. Велико Търново ще се проведе Третата регионална среща на читалищата от област Велико Търново. Тема на дискусиите ще бъде “Представяне на възможностите за участие на читалищата в Програма за развитие на селските райони /2007-2013/ ”, Велико Търново.    Организатор е РЕКИЦ “Читалища” В.Търново в партньорство с Областна администрация

Анализ за дейността на читалищата - 2006 г.

2008-01-31 На територията на област Велико Търново има 150 действащи читалища - 21 градски и 129 селски.Читалищните сгради са предоставени  за ползване с малки изключения. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но като цяло всички читалищни сгради се нуждаят от ремонтни дейности /покривни конструкции и салони/.Читалищата в областта развиват добра самодейност с оглед на възрастовия и етнически състав