“Медни гласчета” - Кубрат`2008

Размер на шрифта: a |a |a|
Националният конкурс ”Медни гласчета” за млади изпълнители на забавна песен се провежда  в гр. Кубрат по време на Майските празници на града (19 – 24 май), с активното съдействие на Лили Иванова и с подкрепата на Министерството на културата и община Кубрат.
Конкурсът има за цел:

- да открива и поддържа нови дарования, посветили се на певческото изкуство;
- да възпитава интерес към българската поп музика; 
- да мотивира младите изпълнители към развитие и да популяризира българската забавна песен;
- да създава приятелски отношения помежду млади таланти.
 
Условия за участие в конкурса
1. Конкурсът се провежда в рамките на два дни, по време на Майските празници  на град Кубрат – на 21 и 22 май.
2. Право на участие имат изпълнители, разпределени в три възрастови групи: до 14, до 18 и до 22 години.
3. Участниците във фестивала осигуряват сами музикалния съпровод – качествен сингбек.
4. Към заявките участниците изпращат демозапис на свои изпълнения и снимка, които не се връщат.
5. След прослушване на записите от комисия, кандидатите биват уведомявани за по-нататъшното им участие.
6. За всички участници се осигурява репетиция до 10 минути. Репетициите са по график, изготвен от организаторите и представен на участниците в деня на пристигането им.
7. Разходите за нощувка и храна на участниците и един придружител, са за сметка на организаторите.
8. Най-добрите изпълнения на конкурса биват издадени  на DVD носители.
9. Организаторите си запазват правото да променят датите и програмата за провеждане на конкурса, за което своевременно биват уведомени всички участници.
 

Регламент на конкурса
1. Всеки изпълнител участвува с две български песни.
2. Конкурсът се провежда на два етапа:
- комисия прослушва  всички получени демозаписи;
- допуска най-добрите изпълнители от  възрастовите групи  за участие в конкурса.

                           
Награден фонд
 Конкурсът се оценява от компетентно жури.
1. Журито определя носителя на  Голямата награда, учредена от Лили Иванова и класиралите се на първо и второ место.
2. Присъжда и специална награда за артистичност и за най-млад изпълнител.
3. Учредяват се две нови награди:
· лице на конкурса, което участва в рекламните материали през следващата година;
· награда за музикален педагог.
4. Организаторите връчват на всички Диплом за участие в конкурса, плакет и награди от общината, фирми и неправителствени организации.
5. Наградените изпълнители получават предложения за участие в галаконцерта, организиран от Община Кубрат.

             
 Такса за участие
Допуснатите за участие в конкурса, заплащат такса в размер на:
· за индивидуални изпълнители – 10 лв.
· за дует и трио – 15 лв.
Сумата се внася в деня на регистрацията в брой.
Необходими документи – молба по образец
Срок за подаване: до 10.04.2008 г.
Срок за подаване: до 10.04.2008 г.

 
За справка:
тел:               0838/72020       ;               0838/72326       ; факс: 0838/73205
GSM: 0899181190 - Феодора Илиева
7300 гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1
E-mail: kubrat@kubrat.bg