Културен календар

назад 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 назад

XV Национален детски фолклорен фестивал с международно участие "Слънце иде…" - Дрен 2015

На 26 и 27 юни 2015 г. в с. Дрен, общ. Радомир, ще се проведе XV Национален детски фолклорен фестивал с международно участие "Слънце иде…" - Дрен 2015.    Във фестивалът се изявят индивидуални изпълнители и групи в областта на българското народно песенно, инструментално, танцово и словесно изкуство. Право на участие имат деца и младежи в две възрастови групи: до 12 години и от 12 до 18 години. Във всяка

XV Национален детски фолклорен фестивал с международно участие "Слънце иде…" - Дрен 2015

На 26 и 27 юни 2015 г. в с. Дрен, общ. Радомир, ще се проведе XV Национален детски фолклорен фестивал с международно участие "Слънце иде…" - Дрен 2015.    Във фестивалът се изявят индивидуални изпълнители и групи в областта на българското народно песенно, инструментално, танцово и словесно изкуство. Право на участие имат деца и младежи в две възрастови групи: до 12 години и от 12 до 18 години. Във всяка

IX Национален фестивал на шлагерната и стара градска песен "Пей сърце" - Кюстендил 2015

IX Национален фестивал на шлагерната и стара градска песен "Пей сърце" - Кюстендил 2015 ОРГАНИЗАТОРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1 8 6 9” ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - КЮСТЕНДИЛ РЕГЛАМЕНТ Деветият национален фестивал на шлагер ната и старата градска песен “Пей сърце” - Кюстендил, 201 5 ще се проведе на 29 и 3 0 август 20 15 г. и се организира под патронажа на кмета на

Честване на 120 години от създаването на Народно читалище „Развитие 1895” – с. Сломер

  На 30 септември 2015 г. ще се отбележи 120 години от създаването на Народно читалище „Развитие 1895” – с. Сломер Кметство и Народно читалище „Развитие 1895” – с. Сломер, общ. Павликени

120 години НЧ "Напредък 1895" - Радомир

Отбелязване на 120 години от създаването на Народно читалище "Напредък 1895" в гр. Радомир 17 октомври 2015 г. 11.00 ч. - в салона на читалището

Литературен празник "Доброслов 2015"

Девети национален литературен празник "Доброслов 2015" с. Добрич, общ. Димитровград 26 септември 2015 г. 10.00 ч. в центъра на с. Добрич и читалищния салон

назад 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 назад