Да предпазим нашите деца от насилие

Размер на шрифта: a |a |a|
Със своята кампания срещу насилието над деца УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето целят да повишат обществената чувствителност към явлението – насилие над деца. Един от основните акценти на кампанията е свързан с популяризиране на 24-часовата, Гореща телефонна линия за деца. Линията е безплатна, с национално покритие и предлага на децата един достъпен начин за получаване на съвети, информация и помощ в случаи на насилие и други проблеми.

 

Друг важен акцент в кампанията е проектът за превенция на насилието между децата в училище. Това е една нова съвместна инициатива на УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето, която има за цел формиране на безопасна училищна среда. Първоначално, през настоящата учебна година проектът ще се реализира в 6 пилотни училища на територията на град София. Във всяко от тези училища с активното участие на децата ще се изгради система от ценности и правила, които да ръководят отношенията между децата и да не допускат прояви на насилие.

 

http://www.unicef.bg/page.php?key=video&id=21
http://www.unicef.bg/page.php?key=pr_release&id=14

 

 

 

Аз съм човекът

 

По Лора

 

Аз съм човекът, когото тормозеше като малък
Аз съм човекът, който ти изглеждаше жалък
Аз съм човекът, който те отвращаваше
Аз съм човекът, на когото се подиграваше
Аз съм човекът, който седеше самотен
Аз съм човекът, който върви към дома неохотно
Аз съм човекът, когото плашеше до смърт всеки ден
Аз съм човекът, който стоеше безмълвен, смутен
Аз съм човекът, който носи болка в очите си
Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си
Аз съм човекът, който живя в страх и насилие толкова време
Аз съм човекът, разрушен от това бреме
Аз съм човекът, който се давеше в презрение
Аз съм човекът, който проклинаше свойто рождение
Аз съм човекът, когото мачкаше за забавление
Аз съм човекът - от твоето поколение
Аз съм човекът, чието име не знаеш
Аз съм човекът, за когото нехаеш.
Ти мислиш, че е готино да си свиреп,
Но и аз съм Човек - като теб.

 

Превод: Влади Фиданова

 

Лора Граймс е 14-годишно момиче от Бристъл, Великобритания, което се самоубива, след като е системно малтретирано в училище от свои връстници. В предсмъртното си писмо оставя стихотворение, което моли да бъде прочетено на погребението му.

 

Това стихотворение и историята на Лора се превръщат в основа на кампанията "Училище без насилие".

 


 

БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА
СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ КАМПАНИЯТА И ПРИЗОВАВАТ
"НЕ НА НАСИЛИЕТО - ДА ЗАПАЗИМ НАШИТЕ ДЕЦА"