Анализ за състоянието на читалищата в обл. Видин -2007 г.

Размер на шрифта: a |a |a|
Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3026 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България.
Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център.


Област Видин е входно - изходната врата на Република България за Европа и света.
На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.


През областта преминават два транс - европейски коридора - № 4 Крайова /Р. Румъния - Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн - Дунав.


В област Видин има  11 общини, с общо 145 населени места с  около 125 хиляди жители. Пет от общините са с население до 5000 жители, пет до 10 000 и с около 85 000 жители община Видин. Повечето от населените места са с малобройно население  около и над пенсионна възраст.
Видинска област е интересна и привлекателна с природните си забележителности и паметници на културата. Крепостта „Баба Вида” е едно от най-запазените отбранителни съоръжения от античната епоха, добило завършен вид като замък на последния български владетел Иван Срацимир. Сред архитектурните забележителности са джамията на Осман Пазвантоглу, Владишкия комплекс, със средновековната църква „Света Петка” и Синагогата -уникално съжителство на храмове на различни религии, построени в непосредствена близост. Неповторима атмосфера създават останките от крепостните стени със своите капии, крайдунавския парк и реката. Наред с областния център интерес в културно-историческо отношение представлява и град Белоградчик, където се намират уникалните скални образования, пещерата Магура и крепостта „Калето”. Останки от римска крепост има в град Кула, добре представени в центъра на града. Други  исторически обекти  са Скалния манастир в местността  Албутин, Добридолския, Изворския и Раковишки манастири.       Местността Божурица, Чупренския и Стакевския балкан представляват интерес за местни и чуждестранни туристи.

Пълният текс на анализа можете да изтеглите от тук

 

Прикачени файлове

Анализ за състоянието на читалищата в обл. Видин -2007 г. pdf - 1260 Kb