Конкурси/Фестивали

назад 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 назад

Литературен конкурс за млади поетети „Дора Габе”

Съюзът на българските писатели, Община Генерал Тошево, Издателска къща „Пламък” и Народно читалище „Дора Габе” в с. Дъбовик   обявяват   VІІ–ми Национален литературен конкурс за млади поетети „Дора Габе”   УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:   Право на участие имат поетеси до 35 годишна вързаст. Няма ограничения в тематиката на творбите и в техния размер. Представят се до 5 произведения от

Конкурс за поезия на името на Мара Белчева

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Бизнессдружение „Севлиево 21-и век”, със съдействието на Съюза на българските писатели и Националния литературен музей. Право на участие имат български поетеси, чиито творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Всеки кандидат трябва да изпрати 3 поетични

Летен конкурс за детска рисунка

Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче” и Център за работа с деца „Чебурашка” обявяват летен конкурс за детска рисунка на тема: „Нарисувай ми слънце!” . В конкурса могат да участват самостоятелно деца на възраст от 6 до 14 години, както и екип от дете и по-голям член на семейството, представящи съвместна творба. Краен срок: 6 септември 2008 г. Работите могат да се

Конкурс по Програма "Автентичен фолклор"

  Национален фонд "Култура" обявява конкурс за финансиране на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор /Програма "Автентичен фолклор"/   Формуляри за кандидатстване в електронен вид можете да намерите на www.ncf.bg    Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират до 19.09.2008 г. (петък), 17.00ч. в “Евро-Български културен

Конкурс за разказ на младежка тема

МЛАДИТЕ ХОРА ДНЕС ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ДА ПРОЧЕТАТ, ДА ИЗЖИВЕЯТ , ДА РАЗКАЗВАТ ! ОБЩИНА ВАРНА О Б Я В Я В А Конкурс за написване на  разказ на младежка тема   Р Е Г Л А М Е Н Т   1. Право на участие: Лица, навършили 16 години 2. Изисквания: 2.1. Формат: до 4 стандартни страници Arial 12 (до 7200 знака с интервалите) 2.2. Придружаваща информация (на отделен лист): трите имена на автора; адрес; личен

Хорови празници “Янко Мустаков” - Свищов`2008

140 годишнината от основаването на Първи български хор “Янко Мустаков” ще бъде отбелязана с тридневни празници       От 20 до 22 юни Свищов ще бъде домакин на Дванадесетите хорови празници “Янко Мустаков”, водещи началото си от 1982 година.       Тази година празниците ще преминат под знака на 140 годишнината от основаването на Първи български хор “Янко Мустаков” при ПБЧ

назад 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 назад