На фокус

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад

Копривщица`2015

На 7,8 и 9 август 2015 г. ще се проведе юбилейното издание на Националния събор на българското народно творчество - Копривщица`2015. Съборът води началото си от 1965 г.. Настоящото му издание ще премине под личния патронаж на Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО      

Законодателство

Национално и международно законодателство в сферата на народните читалища, обществените библиотеки, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.   Закон за народните читалища Закон за народните читалища    Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 90 от 15.10.1999 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила

Учене през целия живот

Представяне на проект "BG - Изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене за възрастни"   Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз.   Повече за проекта можете да прочетете на следната интернет страница -  http://lll.mon.bg   С Националната информационна система за учене на възрастни можете да се запознаете на - http://lll.mon.bg/system/  

Субсидирана численост 2015 - Указания и допълнителни материали

Списък с читалищата получаващи завишаване на субсидираната численост за 2015 г. и Указания за дейността на комисиите, по разпределяне на държавната и общинската субсидия по общини, по чл. 23 от ЗНЧ   Със Закона за държавния бюджет за 2015 г., както и в РМС № 801 от 03.12.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели са одобрени средствата от държавния

Нестинарството - световен шедьовър обявен от ЮНЕСКО

Нестинарството бе официално включено в Представителния списък на ЮНЕСКО с нематериалното културно наследство на човечеството. Това стана в рамките на Четвъртата редовна сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, който се провежда в Абу Даби, Обединени Арабски Емирства. С това се поставя за цел съхраняването и предаването на тази хилядолетна

Закон за народните читалища

Публикуваме пълният текст на Закона за народните читалища, който претърпя промени, отразени в бр.42 от 05.06.2009 г. на Държавен вестник. В същия брой на Държавен вестник е публикуван и Закон за обществените библиотеки.  

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 назад