"Живо наследство" 2008

Размер на шрифта: a |a |a|

Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява конкурс за финансиране на проекти по програмата "Живо Наследството 2008".

 

Програмата “Живо Наследство 2008” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване, развиване и популяризиране  на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие на местните жители. За втора поредна година програмата се реализира с финансовата подкрепа на Еврофутбол по проект "Печелиш и помагаш".
  
Освен опазването и развиването на местната традиционна култура, програмата има за цел да мотивира и обедини гражданите при изпълнението на тези инициативи, които ще се основават на принципа на доброволното участие и партньорство.
  
Допълнителен акцент в програмата ще бъде привличането на млади хора, които да бъдат ангажирани с проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно наследство.
  
Програмата ще се осъществява в различни части на България, за да се представи широко разнообразие от специфични местни условия, идеи и възможности, свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.
  
В рамките на програмата ще бъдат финансирани около 10 проекта на стойност до 4000 лв. Очаква се по-голямата част от финансираните проекти да търсят финансиране до 3000-3500 лв.
  
Проектите ще трябва да бъдат осъществени за срок до 5 месеца в периода от началото на април до края на октомври 2008 г.

Крайният срок за кандидатстване е 10.03.2008 г.
Общи условия и указания за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване
Фиш на проекта
  
Ако след прочитането на Указанията и Формуляра имате допълнителни въпроси, може да  ги зададете на електронен адрес  wcif@wcif-bg.org или на телефони: 954 97 15 и 954 98 47.