Анализ за състоянието на читалищата в обл. Ст.Загора-2007