Анализ за състоянието на читалищата в обл. Перник -2007 г.