Анализ за състоянието на читалищата в обл.Пазарджик-2007

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-02-03

Пазарджишка област  се намира в централното част на Южна България, разпростира се на площ 4 457,0кв.км.площ.
На територията на областта има 4 резервата – Дупката, Беглика, Купена и Мантарица и пещерата Снежанка. Населението на областта е 310 723 души.
Област Пазарджик обхваща 11 общини – Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча. Общия брой на читалищата е 106. Към областната администрация функционира Областен обществен съвет за култура, на който се разглеждат въпроси свързани с държавните и общински културни институти, неправителствените организации за култура и читалищата.
Ежегодно в Пазарджик се организират и провеждат културни прояви с национално значение и с международно участие като Зимни музикални вечери „ Проф. Иван Спасов”,  Международен филмов фестивал „Европа е тук”, Международен фестивал „Есенни театрални срещи”, Международен фестивал на органова музика.
Постепенно читалищата в областта възвръщат  знечението си за местните общности като културни средища пазители и презентатори на културно-историческото наследство и влизат в новата си роля на информационни средища и граждански организации продуциращи дейности удовлетворяващи нуждите на хората. Дефицитът в уменията и способностите на читалищните екипи е все още на лице, но постепенно се повишават знанията на работещите в читалищата  и се разширяват формите на  читалищна дейност. Все повече Председатели на Читалищни настоятелства проявяват активност в търсенето на иновационни подходи при осъществяване на традиционната читалищна работа и намирането на алтернативни форми за финансиране.За съжаление контактите с местните власти все още не са придобили европейски облик и читалищата не получават нужното внимание като равностоен партньор при разрешаване на проблемите на местните общности. В Пазарджишка област се случиха 2 диаметрално противоположни неща - беше открито ново читалище в с. Паталеница и беше закрито читалище „Т.Траянов” в гр. Пазарджик. Тревожна е  и пасивността на местните общности, които все още са изолирани и неосведомени за дейността на читалищата и тяхната нова роля.

ОБЩИНИ

Територия кв.км.

Брой населени места

Градове

Села

Брой читалища

Батак

677,3

3

1

2

3

Белово

336,2

8

1

7

9

Брацигово

235,8

7

1

6

7

Велинград

803,2

24

2

22

9

Лесичово

209,5

7

-

7

7

Пазарджик

639,8

32

1

31

36

Панагюрище

598,5

8

1

7

9

Пещера

135,4

3

1

2

3

Ракитово

246,6

3

2

1

3

Септември

361,3

13

2

11

16

Стрелча

224,5

5

1

4

5

ОБЩО

4 458,0

113

13

100

106


Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук