Анализ за състоянието на читалищата в обл. Добрич -2007 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

 

В сто населени места на областта има функциониращи 104 народни читалища – 10  в градовете и 94 в прилежащите села. Особенно в селата те се явяват единствените организации, изпълняващи държавни културно – просветни функции.

 

 

Читалищата са в болшинството си в собствени сгради, които се стопанисват правилно, на места съвместно с кметствата. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но като се има предвид, че е строен през 60 – 70 – те години на миналия век, се изискват постоянни ремонти. Това става единствено възможно с намесата на общините, както и с целеви допълнителни субсидии от Министерство на културата. Всички общини от областта ежегодно отделят според възможностите си такива средства с изключение на община Добрич. Независимо от това средствата не достигат и затова проблема с частичните ремонти стои открит за някои села.

 


Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук

 

Прикачени файлове

Анализ за дейността на читалищата в обл. Добрич през 2007 г. pdf - 1925 Kb