Връзки

назад 1 | 2

Нематериално културно наследство

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо количество културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна съществено участие в този процес има активното налагане на една глобализирана международна култура,

Събори на народното творчество

Българският народ е родоначалник на едно самобитно движение – Съборите на народното творчество. Те са съвременна форма за поддържане и поощряване на традицията. Интересът към родния музикален, танцов и поетичен фолклор расте всяка година. На различни сцени се събират хиляди певци, свирачи, изпълнители на старинни обреди и обичаи. Но участниците не са само изпълнители или само зрители. Те са хората,

"АЗ БУКИ"

"АЗ БУКИ" - Национален седмичник за образование и наука  http://www.azbuki.eu/index.php

назад 1 | 2