Регионална среща на читалищата от област Габрово

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-11

На 10.01.2008 г. от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе четвъртата регионална среща на читалищните деятели от Габровска област. На нея беше представена националната програма "Живи човешки съкровища", която се осъществява  от Министерството на културата, Института за фолклор при БАН, със съдействието на Националната комисия на ЮНЕСКО в България.
В организираната от РЕКИЦ - Габрово среща се включиха 40 души, представители на читалища от цялата област. Присъстваха и  представители на отдел "Култура" от четирите общини в област Габрово, на  Областната управа,  Регионалния Исторически музей, ЕМО "Етър", журналисти от габровските медии.
Срещата протече при голям интерес от страна на участниците, които заявиха желанието си за още по-ползотворно сътрудничество и съвместно разработване на проекти.

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО–КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА”
гр. Габрово 5300, ул. „Тимок” 2 , тел. 066/ 808 213 e-mail: rkicgb@abv.bg
Четвърта регионална среща на читалищните деятели
 от Габровска област -10.01.2008 г.
Програма
10:00 -  10:30 - Откриване на работната среща. Доклад за дейността на РЕКИЦ за м. ноември, декември 2007 г. - експерт Божидара Георгиева - РЕКИЦ „Читалища”- Габрово.
10:30 - 11:00 - Представяне на националната програма „Живи човешки съкровища – България” – г-жа Тотка Полякова – секретар на НЧ „Габрово”.
11:00 - 11:30 - Запознаване с процедурата за кандидатстване и съпътстващата я документация - експерт Божидара Георгиева - РЕКИЦ „Читалища”- Габрово.
11:30 - 11:45 - Кафе-пауза.
11:45 - 12:15 - Специфика на габровския бит, поминък и фолклорна традиция – доц. Ангел Гоев – ЕМО „Етър”.
12:15 - 12:45 - Дискусия.
12:45 - 13:00 - Закриване  на срещата.