Европейските фондове и читалищата

Размер на шрифта: a |a |a|
2008-01-02
През месец ноември РЕКИЦ “Читалища” Перник организира и проведе регионален обучителен семинар “Европейските фондове – нови възможности за народните читалища ". В първия ден на семинара, 15 ноември, участвалите в него, повече от 60 читалищни дейци от цяла пернишка област, се запознаха теоритично с:
Ø      европейските фондове и политики,
Ø      националните рамкови документи за структурните фондове,
Ø      принципите на усвояване на структурните фондове и ролята на гражданското общество в този процес.
През втория ден, 16 ноември, те се обучаваха практически в разработване на проекти.
По време на семинара бе направено анкетно проучване за ползите от обучението и потребностите на участниците във форума. Анализът на резултатите дава основание за следните изводи:
  1. Анкетираните оценяват провеждането на семинара като навременно и осъзнават ползите от него.
  2. В по-голямата част е налице потенциал и желание за работа по проекти по оперативните програми, но липсват капацитет и готовност.
  3. Мнозинството се нуждае от допълнително обучение както по отношение на оперативните програми, така и за разработване и управление на проекти.
  4. Смисълът на ползите от партньорската работа по проекти е осъзнат от  читалищните дейци.

 


Тексът на анализа можете да видите тук