Годишна среща на читалищата от обл. Пазарджик

Размер на шрифта: a |a |a|
2007-12-18

На 17 декември Регионалният експертно-консултантски и информационен център "ЧИталища" в Пазарджик проведе Годишна среща на читалищните работници от цялата област. Във форума взеха участие повече от 80 читалища, представени от секретари или председатели.
Пред присъстващите бе представен отчет за работата на Регионалния център за изминаващата 2007 г.
Участниците в срещата бяха поздравени и от г-жа Пенка Пенева – зам.-областен управител на област Пазарджик. Тя изнесе и лекция „Оперативните програми и възможностите за финансиране на читалищата от Пазарджишка област”. Акцент се постави върху ОП ”Регионално развитие” и възможностите, които тя предоставя за ремонтни работи на читалищните сгради. В срещата  взе участие и главния библиотекар на Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев” г-жа Нина Коцева, която представи на вниманието на участниците приоритетите пред библиотеките през 2008 г.
По традиция своят опит и успешна практика споделиха и представители на отделни читалища. Г-жа  Радка Мутева – секретар на НЧ „Пробуда” в с.Баня, общ. Панагюрище представи реализирания от читалището проект „Тодоров ден по нашенски”. Същият е финансиран от Швейцарска агенция за развитие.