Обучение на читалищни работници в Разград

Размер на шрифта: a |a |a|
2007-12-10

2007-12-10
Регионалният експертно-консултантски и информационен център "Читалища" в Разград организира обучителен семинар на тема "Европейски фондове - възможности за финансиране на проекти на читалища". Лектор на семинара бе Светлин Симеонов - главен експерт в отдел ""Регионално развитие, управление на проекти и програми" към Областна администрация - Разград.
На форума присъстваха и представители на Областната и общинските администрации, читалищни секретари и председатели на настоятелства от областта.
Участниците в семинара бяха запознати с Оперативните програми, по които читалищата могат да кандидатстват за финансиране: "Програма за развитие на селските райони"; "Регионално развитие"; "Развитие на човешките ресурси"; Оперативна програма за трансгранично сътрудничество БЪлгария - Румъния 2007-2013 г.; Програма "Младежта в действие 2007-2013 г." на Европейската комисия.
Участниците получиха и информация относно други възможности за финансиране на читалищата, както и практически насоки за попълване на формуляри по оперативните програми.