Резултати от сесията за любителско творчество

Размер на шрифта: a |a |a|
2007-11-30

Министерството на културата ще подкрепи 61 проекта в сферата на любителското творчество, със средства в общ размер на 49 902 лева.
За конкурсната сесия в Министерството на културата постъпиха 141 проекта. Кандидатстването се извърши на базата на одобрени от министъра на културата правила. Експертна комисия, с председател заместник-министърът на културата Надежда Захариева, одобри 61 на обща стойност 49 902 лв.
Приоритетно се подкрепиха проекти свързани с представяне постижения на любителското творчество за 2007 г., както и организиране и провеждане на изяви на любителското творчество във връзка с Коледните и Новогодишни празници.

С одобрените организации ще бъдат сключени персонални договори, в които ще се фиксира вида и размера на финансовата подкрепа.

Документи, необходими за сключване на договор:
Заверени с мокър печат ксерокопия на : съдебно решение, актуално състояние, липса на задължения към НАП.
За повече информация - тел. 02/ 9400936; 9400945; 9400931

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ