Семинар с читалищата от област Кюстендил

Размер на шрифта: a |a |a|
2007-12-01

На 30.11.2007 г. РЕКИЦ „Читалища” – Кюстендил проведе обучителен семинар за читалищните дейци и представители на Общинските администрации от Кюстендилска област. Темата на семинара бе: «Структурните фондове  на ЕС - реални възможности за финансиране на читалищни инициативи». Провеждането на настоящия обучителен семинар бе в следствие желанието на читалищните кадри да получат повече знания в тази област.  За обучители на семинара бяха поканени: Аля Ведър (Евро-български културен център) и Валентина Кордова (Американски университет в България, Център за европейски програми).
В семинара взеха участие представители на 40 читалища от Кюстендилска област и представители на Общинските администрации.
Основните теми, засегнати в семинара:
          - Пътят на Европроекта – специфика на Оперативните програми. Бяха презентирани Оперативните програми, тяхната същност, цели, бенефициенти и условията за кандидатстване по тях.
          - Разработване на проект – изисквания към добрия проект: проектна идея, формулиране на общи и специфични цели, целеви групи, дейности;

Семинара завърши с практическо обучение за разработване на проект. Участниците в семинара успешно подготвиха и презентираха интересни проектни идеи. Те останаха удовлетворени, че са усвоили основните правила при изготвянето на проектните предложения . В направените дискусии бяха засегнати теми относно възможностите за реализиране на проектни идеи на читалищата, както и начините да се търсят подходящите свободни ниши, където ще могат да кандидатстват, за да се възползват от паричните потоци, идващи от ЕС по линия на Оперативните програми.