Читалищните библиотеки и новите технологии

Размер на шрифта: a |a |a|
2007-11-08

Регионална среща „Новите технологии - нови възможности за читалищната библиотека”
На  6 и 7 ноември 2007 г., НЧ „Развитие” в гр.Пещера бе домакин на организирана от РЕКИЦ Пазарджик Регионална среща, посветена на възможностите, които имат читалищата ползващи нови технологии в библиотечната си работа. В програмата на срещата взеха участие секретари и председатели на по-големите читалища от област Пазарджик.
Мария Златкова – секретар на читалището домакин, презентира проекта „Новите технологии – път на малкия град към големия свят”. Същият е разработен и реализиран от екипа на читалището.
По време на демонстрацията в читалищната библиотека, участниците в срещата имаха възможност да зададат и обсъдят  конкретни въпроси и проблеми свързани с приложението и устойчивостта на идеите заложени в проекта.  От лекцията на доцент Тодор Тодоров – преподавател в СВУБИТ, както и в последвалата дискусия се изясни ползата и перспективите пред читалищната работа, когато в библиотеката се работи със съвременна технология.