Читалище "Райна Княгиня" - гр. София

Размер на шрифта: a |a |a|
Читалището е създадено през февруари 1926 г. Има 75 годишна история в областта на културата. Неговото първо име е "Просвета". По онова време в квартала не е имало друг просветен институт, освен основното училище с две класни стаи. То се е помещавало в църковните килии на "Света Петка".
 Библиотеката на читалището се помещавала в една от църковните килии. Първите книги били подарени от Антон Грозданов и някои от основателите и просветени граждани на квартала. Приет е бил типовия устав и читалището е станало член на Върховния читалищен съюз.
Освен библиотечната дейност читалището организира и малък хор с ръководител Силвия Ангелова.
През 1931 година в Орландовци бива построена нова училищна сграда на ул. "Петър Мангов" и "Локорска". Негов председател става Димитър Василев, директор на училището. Библиотекар е Стоил Митрев, а след това за библиотекар е привлечен младият и енергичен Григор Иотков /Гонче/.
Истински прелом  в работата на читалището настъпва след 1934 година, когато за учител в квартала е назначен Боян Балабанов, известен читалищен и въздържателен деец. Боян Балабанов приобщава към читалището не само интелигенцията, но и много прогресивни служители и работници от квартала.
Първоприемникът на читалище "Просвета" е днешното народно читалище "Райна Княгиня". Днес читалището има застроена площ 1500 кв. м. Има заседателна зала - киносалон с 250 места.
Читалището се управлява от читалищно настоятелство с председател Янислав Чулев и секретар Васил Цицелков. Неговото желание е да изгради компютърна зала, която ще даде възможност на всички жители на квартала да бъдат в крак с изискванията на 21 век, за което обаче липсват средства. Затова се приканват всички българи, запазили у себе си патриотизма на българщината, да дарят средства.

http://chrainakniaginia.hit.bg/index.html