Читалище "Провета" - гр. Сунгурларе

Размер на шрифта: a |a |a|
Читалище “Просвета” град Сунгурларе е основано през 1882 година. През своята вече 124 годишна история читалището се е утвърдило като естествен и единствен културен център в града, а през последните години и в Община Сунгурларе, област Бургас. В сградата на читалището се помещават и информационният център на Общината / радио и вестник/, отдел “Граждански ритуали” и Управление “Култура” при Община Сунгурларе.
С Решение № 2477 от 22.09.1997 г. на Бургаския окръжен съд народно читалище “Просвета” град Сунгурларе и неговото Настоятелство са регистрирани по ЗНЧ от 1996 г. Тази съдебна регистрация ни определи като отделна единица – юридическо лице с нестопанска цел.
В момента в читалището функционират следните форми: детска подготвителна школа по народни танци, колектив за изворен фолклор /коледарски, сурвакарски и лазарски групи/ , музикални школи по пиано и тамбура, детски танцов състав, два младежки танцови състава, вокална група, тамбурашки оркестър, кръжок по художествено слово, кръжок по краезнание, школа по корабомоделизъм / единствена по рода си в Бургаска област , работеща с естествени материали/. Участниците във формите са освободени от заплащане на такси за тях. Библиотеката към читалището е с 16500 библиотечни единици / книги, грамофонни плочи, аудио и видео касети, диафилми и игри / . През периода 2003 – 2005 година танцовите състави , вокалната група и тамбурашкия оркестър активно вземат участие в събори на народното творчество като: “Славееви нощи” град Айтос, “Родило се преродило” и “Коледни и сурвакарски празници” град Ямбол, “Мараш пее” град Стралджа, “От извора” село Труд, Пловдивска област, ”Аязмото” град Бургас и други.
Школата по корабомоделизъм участва в изложби в Бургас, Стара Загора и София. Във всички културни форуми съставите ни се представят на ниво и се удостояват с грамоти и отличия.
През 1999 г. с Решение на Читалищното Настоятелство беше положено началото на изграждане на собствена кабелна телевизия при НЧ “Просвета” . Читалището получи индивидуална лицензия от ДКД № 105 - 00636 от 09.11.2000 г.
През годините чрез изградената кабелна мрежа освен задоволяване на културните потребности на населението се постига и социален ефект с ниската абонаментна такса и все по-голямата обхватност на брой домакинства от града.
Традиция са организираните от читалището ежегодни чествания на Национални празници – Трети март, Великден, 24-ти май, Нова година и други.
Ежегодно в началото на месец септември се организира седмица на града, наситена с културни инициативи и прояви, с които се отбелязва годишнината от обявяването на Сунгурларе за град. Организират се изложби на местни таланти, спортни прояви , концерти. Многобройни са изявите на НЧ “Просвета” в традиционни местни и национални събори, регионални празници и други. Постоянно е участието на читалището в Националния събор на народното творчество в град Копривщица.
Всяка година читалището е основен организатор на традиционния за Община Сунгурларе “Ден на виното и веселието- Трифон Зарезан”. Този празник е свързан с основния за долината поминък – лозарството и винарството. За този ден комисия от “Винекс – Славянци “ определя десетте най-добри винопроизводители, а спечелилият първо място се коронясва за цар на лозята.
НЧ “Просвета” съвместно с Управление “Култура” ежегодно организира Общинския фолклорен празник “Долината на лозите пее и танцува”, чието 34-то издание беше проведено в град Сунгурларе на 03.06.2006 г., в което взеха участие над 350 самодееца, от които по-голямата част са деца и младежи.
http://chitalishte.sungurlare.com/index.htm