Читалище "Христо Ботев" - гр. Рудозем

Размер на шрифта: a |a |a|
Целта на Народно читалище "Христо Ботев" - Рудозем е да задоволят потребностите на населението свързани с обогатяване и развитие на културния живот на града и община Рудозем, запазване на българските и местните традиции и обичаи, фолклор и нравствени ценности.
За постигане на целите на читалището, направленията по които ще се осъществява бъдещата дейност са:
-Поддържане на библиотека и читалня;
-Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество: музикално, театрално, хорово, танцово, изобразително, литературно;
-Организиране на школи, кръжоци, курсове, кино- прожекции, видео показ, празненства, концерти, театрални постановки;
-Събиране, съхраняване и разпространение на знания за родния край и създаване на музейни, архивни, картини, стенографски и други сбирки;
-Организиране на издателско печатна дейност, свързана със задачите и целите на читалището;

http://library.big.bg/