Втора сесия за попълване на библиотечните фондове

Размер на шрифта: a |a |a|
2007-09-20
 
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
                
На основание чл.14, ал.2,т.1 от ЗЗРК и чл. 10, ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и Заповед № РД 09-602/ 17.09.2007г.
ОБЯВЯВА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ
        За финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”.

        В конкурса могат да участват всички библиотеки и организации с функциониращи библиотеки, чрез защита на проекти, съгласно правилата утвърдени от министъра на културата със заповед № РД 09-175/ 24.04.07 г.

        Проектите са подават в Министерството на културата с краен срок един месец от дата на публикуване на обявата - до 19 октомври 2007 г.
Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от тук.
        За допълнителна информация: Министерство на културата,
Дирекция „Книга и библиотечно дело”, тел.: 9400 930, 9400 844.