Семинар - "Жените при управление на институция"

Размер на шрифта: a |a |a|
 2007-09-18

На 8 и 9 октомври РЕКИЦ – Смолян организира Регионален семинар на тема: „Паритетна Европейска квалификация на  жените при управление на  институция”
Лектори:
- Геновева Тишева, Директор на Фондация “Български център за джендър изследвания”
- Илиана Стойчева, Координатор на Българската платформа на Европейско женско лоби (ЕЖЛ), член на борда на ЕЖЛ
- Виличка Костадинова, Главен Експерт в Дирекция „Европейска интеграция и международна дейност” - Община Смолян
- Недялка Мачокова -  Регионален експертно -консултантски и информационен център”Читалища” – Смолян

Предварителна програма
 8 октомври
11.00 – Откриване
Представяне на участниците
11.30  Въведение в темата “джендър” и “джендър политики”
12.00 – 12.30  Законодателство и стандарти на ЕС в областта на равните възможности на мъжете и жените;  международни стандарти
Право на равен труд, равно заплащане, равни условия на труд, съвместяване на семейния и професионалния живот
13.00 – 14.00
почивка
14.00 – 14.30 Законодателството за равните възможности в България: необходимост от отделно регулиране на дискриминацията основана на пол и от политика за равни възможности на жените и мъжете
14.30 – 15.00 Пътна карта за равнопоставеност на половете в ЕС – 2006-2010 г.
15.15 – 15.45 кафе-пауза
15.45 – 16.45 Положителни практики в някои страни-членки на ЕС при прилагане на политиката на “джендър мейнстриймнг”
16.45 – 17.30  Необходимост от политики на местно ниво за осигуряване на равнопоставеност на половете – дискусия
9 октомври
9.30-10.00 Паритетно участие в новите  Европейски културни  параметри и разгръщане ресурсните възможности  на  читалищата, за превръщането им в обществени центрове
10.00 – 10.30  Равенство в областта на вземане на решения
10.30 – 11.00 Равенство на жените и мъжете в сферата на образованието – законодателство, практики и политики
11.00 – 11.30
почивка
11.30 – 12.00  Джендър бюджетиране или как местните бюджети могат да влияят върху равнопоставеността на половете
12.-12.30 Дискусия – симулация по поставен казус и намиране на решения с акцент на различни подходи при нормално решение и при джендър решения
12.30 – 13.00 Заключителна сесия – ролята на гражданското общество и медиите за постигане на равнопоставеност на половете
13.20-13.35-Връчване на сертификати за преминато обучение

Заб.Организаторите си запазват право на промени