Наредби/Правилници/Указания

Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки

  Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища   Със заповед на министъра на културата са одобрени "Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища". С настоящите правила се уреждат условията и реда за кандидатстване и предоставяне на бюджетни средства за допълнителни