Читалище "Наука" - гр. Троян

Размер на шрифта: a |a |a|
В духовното развитие на град Троян на читалището се пада първо място. В неговата дейност се намират следи от всички поколения. Читалището е място, кедето са се хвърляли искри не само на духовна пробуда и обществен напредък, но цели десетилетия то изпълнява едновременно ролята на библиотека, народен университет, театър, оперета, балетна и музикална школа.
Днес читалището също е център на просветна и културна дейност. В него има библиотека с богат книжен фонд и читалня. Развива се активо художествената самодейност - хорове, вокални групи, театрални състави, като често гостуват театрални групи от други градове, музикална школа и др.

http://www.naukatroyan.org/index.html