Читалище "Добри Войников" - гр. Шумен

Размер на шрифта: a |a |a|
НЧ "Д. Войников" е основано през пролетта на 1856 г. от Сава Доброплодни. Заедно с читалищата в Свищов и Лом, създадени през същата година, то слага началото на българското читалищно дело.
През август 1856 г. в читалището е изнесено първото в България театрално представление - побългарената от С. Доброплодни комедия "Михал Мишкоед". През 1898 г. е открита читалищната сграда /по-късно обявена за паметник на архитектурата от XIX в./ - първото голямо и модерно читалищно заведение, построено в България след Освобождението.
Читалището е един от главните фактори на културния живот в града. То развива многостранна дейност: библиотека, лекционна просвета, различни курсове, любителско художествено творчество, културно-масови прояви, концерти, издаване на книги и брошури. До Освобождението в него работи и взаимоспомагателна каса.
Старата сграда на читалището е построена 1898 г. на площ 1692 кв.м.; нова сграда - построена 1964 г. на площ от 1309 кв.м.;
Художествени колектива - ВФ "Малка серенада", фолклорна група, хор "Родни звуци", 4 клуба- киноклуб, за младежко творчество, детско литературно студио.


гр. Шумен п.к. 9700
пл. "Възраждане" 4
тел.: 054/ 56980
e-mail: dobri_voynikov.shumen@chitalishte.bg
e-mail: dvojnikovpost@abv.b