Читалище "Напредък" - гр. Елена

Размер на шрифта: a |a |a|
Еленското читалище "Напредък" е едно от раносъздадените в страната. Предпоставки за неговото възникване откриваме още в съществуващата преди 1518 година богата библиотека в църквата "Свети Никола", в ръкописи от минали столетия, в обстоятелството, че един от запазените до днес преписи на Паисиевата история е от поп Дойно Граматик.
На 31 декември 1863 година в родната къща на Иларион Макариополски родолюбиви българи създават Еленско ученолюбиво дружество "Напредък". Основател е бележитият учител Никифор Попконстантинов. В съхранения правилник от 1882 година (който е действал и преди) е определена целта на дружеството:
"а) да разпространява в гражданите любов към прочитание на вестници, книги и да разпространява полезни знания;
б) да подпомага бедни ученици."
Библиотеката съпътства читалището от неговото създаване. Първоначално грижата да раздава книги има архиварят. През 1903 година писателят Петко Юрданов Тодоров, заедно с още двама интелигенти, изготвят "Правилник за ползване на читалнята и библиотеката".
През януари 1894 година се заражда идеята за построяване на читалищен дом, а през 1905 година сградата е построена почти изцяло със средства на еленчани. На 7.XI.1927 година за първи път в читалището се прожектира филм "Бялата сестра", това е и рождената му дата.

 


http://chitalishte.elena.bg/index.htm