Ценностите на нематериалното културно наследство

Размер на шрифта: a |a |a|

   На 23 .06.07 год. като съпътстващо мероприятие на „ХV  Международни, младежки фолклорни “Орфееви празници” – Смолян - 2007 г.  по инициатива на РЕКИЦ „ Читалища”, в сесийна зала на Община Смолян се проведе форум на тема „Ценностите на нематериалното културно наследство на Обединена Европа – духовен потенциал за реализация на младото поколение”, с модератор – Недялка Мачокова-експерт в РЕКИЦ  „ Читалища”.

   Във форума взеха участие: Дора Янкова-кмет на община Смолян, Надежда Захариева – зам .министър на културата, Венцислав Велев – директор на дирекция „Регионални културни дейности” в Министерство на културата, Петър Харадинов- секретар на община Смолян,  проф. М. Сантова- директор на Института за фолклор при БАН, проф. д-р Румяна Михнева - зам.-председател на Национално движение "Българско наследство", както и над 70 представители на различни институции.

Участниците представиха водещи модели и практики  в областта на опазването на Нематериалното културно наследство.

- Проф. Сантова очерта водещата позиция на България в областта на опазване на Нематериалното културно наследство.

- Проф. Р.Михнева , представи позицията на България  в Югоизточната Европейска президентска презентация  „ Културни коридори”.

Бяха направени 14 мулти медийни презентации от различни селища  и институции на Смолянска област както и  гости от  Естония, РЕКИЦ „Читалища”-обл. Хасково и  ПГ”Велизар Пеев”-гр. Своге. Дискутираха се  проблемите на дейности по следните  основни  функции:
•      Съхраняване
•      Закрила
•      Разпространениe
•      Предаване на “Живите  човешки съкровища.
   Организирани в следните основни раздели:
•      О
бреди, обичаи  и празници
•     
Песенен фолклор  и свирене
•    
Танцуване и традиционни детски игри
•    
Прозаичен фолклор
•     Традиционни занаяти

   Материалите  очертаваха тяхната: 
•       Автентичност
•       Старинност
•       Жизненост
•       Съвременното състояние на културната традици


Дискусиите  засягаха  проектни  предложения за ползване ценностите на Нематериалното културно наследство на Обединена Европа, като духовен потенциал за реализация на младото поколение.

Форумът се обедини около становището за необходимостта от популяризирането на водещите  практики на  област Смолян  в областта на опазването на нематериалното културно наследство, чрез  електронен носител /CD и DVD/ в двуезично издание на български и английски .

При дискусията  се прие предложението на проф. М.Сантова   да бъде осъществена активна връзка между свода от материали събрани в РЕКИЦ „Читалища” и депата на Национален  център за съхранение на нематериалното културно наследство. Така РЕКИЦ „Читалища”- област Смолян, ще е първият регионален център с  позиция  пряко да работи с Националният център и е индикация за  пространно съхранение и популяризиране на Родопското нематериално културно наследство.