ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - гр. Свищов

Размер на шрифта: a |a |a|
Първото българско читалище е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович, които "воспалени от родолюбието си определиха по възможности да пожертвува всякий от онаго дара, от когото Бог им подарил, за да поставят едно Българско читалище…"

 

Още с основаването си, то е било дарено щедро:
от Емануил Васкидович с библиотеката му с 800 книги.
от Димитър Начович с 3 000 златни гроша,
от Христаки Филчов с 1500 златни гроша и
от Георги Владикин 300 гроша.

 

Четиримата решили да поканят и други младежи, искрени чада отечства на това душеполезно и похвално дело и след свиканото общоградско събрание за основаване на читалището, членовете внесли за читалището общо 37 000 гроша.
Основателите определили следната програма на читалището:
1. Да създаде градска библиотека
2. Да събира стари ръкописи на пергамент и хартия
3. Да подкрепя способни младежи, да добият по-високо образование в чужбина
4. Да подпомага български книжовници да печатат свои трудове и преводи.
През 1904 година Кирил Д. Аврамов прави щедър жест и дарява на свищовската община 200 000 златни лева за построяване на сграда за театър и читалище.

 

Той е роден на 10 февруари 1850 година. Контактувал с европейски търговци, добил опитност и се издигнал културно с широк мироглед, той става просветен търговец. През 1879 година встъпил в брак с Еленка Димитрова Караначева, с която преживял щастлив съпружески живот. След смъртта и в 1901 година, започнал да мисли как да постъпи с материалното си състояние. Подарил на Съборната църква още през живота на съпругата му скъпи икони, ценни църковни украшения, завеси и др. На 22 март 1904 година взема решешние да подари на общината в Свищов цялото си материално състояние за построяване на сграда на театър и читалище в града.

http://pbc.hit.bg/