Библиотека при читалище "Съгласие" - гр. Тетевен

Размер на шрифта: a |a |a|
Библиотеката при НЧ "Съгласие" - гр. Тетевен е общообразователна библиотека, обслужваща читателите на града и общината с библиотечни материали и библиографска информация. Библиотеката подпомага културното и естетическо израстване на населението.
     
В изпълнение на функциите и задачите й, в библиотеката са обособени следните отдели:
Отдел "Комплектуване, регистрация, обработка и каталогизация"
Отдел "Заемна за възрастни"
Отдел "Заемна за деца и юноши"
Отдел "Читалня"
Отдел "Изкуство"
Отдел "Музикален"
Отдел "Краезнание"
Библиотеката разполага с фонд от 82 663 библиотечни единици. От тях:
80 994 книги;
85 периодични издания;
1 075 звукови носители;
231 графични издания;
47 нотни издания;
231 други библиотечни документи.
     
http://libteteven.com/index.html