Читалищна библиотека "Зора" - гр. Сливен

Размер на шрифта: a |a |a|
Библиотеката при Читалище "Зора" в град Сливен е една от най-старите в България. Интересен за отбелязване е фактът, че създаването на библиотеката предхожда с пет години създаването на читалището, като тя става предвестник на това гражданско обединение. Началото на библиотечната колекция е поставено през 1854-1855 година от големите възрожденци Добри Чинтулов и д-р Иван Селимински, чиито фигури имат национални измерения в българската история и култура. Те заедно с други учители и интелигенти предоставят книги от личните си библиотеки за ползване от всички граждани на Сливен. По-късно голямо дарение от руски книги прави Александър Екзарх. Библиотеката преживява бурни революционни дни преди и по време на Априлското въстание, местене от училището, където се помещавала, в църквата "Свети Димитър", в частни домове, но все пак сливенци опазват "своите" книги. Освобождението на България и активната дейност, която читалището развива се отразяват благотворно и на библиотеката. Един век "Зора" е единствената библиотека в града – време, през което е натрупала и опазила изключително ценен фонд, представляващ в голяма част библиографска рядкост. Изданията, които притежаваме са от периода на 16 век до наши дни и това са книги и периодика на арабски, турски, гръцки, руски, френски, немски и английски език. Особено ценна е колекцията ни от български старопечатни книги и периодични издания.
Библиотеката днес
Библиотечен фонд – 121 000 библиотечни документи, издадени в периода от 16 век до днес, като по вид са книги, албуми, периодични издания, грамофонни плочи, CD.
Периодични издания (вестници и списания) за трайно съхранение – 260 заглавия, издавани в периода от 19 век до днес
Електронни бази данни , създадени досега в библиотеката – 30 000 записа
Посещения в библиотеката годишно – средно 30 000

http://www.zora.sliven.net/