Читалищни страници

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на читалищни страници.
Всяко едно читалище, което иска да бъде публикувана информация за него, е необходимо да изпрати кратък анонс и снимков материал на следния e-mail rkp@mc.government.bg

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад

Читалище "Разум" - гр. Монтана

Народно читалище "Разум" - гр. Монтана е създадено през 1883 г. Негов пръв председател е Гаврил Душков, преселен учител от Копривщица, който донася от китния град възрожденските идеи на времето. Като всички създадени читалища в този период, читалище "Разум" поставя началото на библиотечната, театралната и музикална дейност в нашия град. Организират се вечеринки, едноактни пиеси, четения, декламации

Читалище "Развитие" - Севлиево

Севлиевското читалище е основано през 1870 година по личната заръка на Васил Левски от първия дипломиран лекар в града ни - доктор Стойчо Христов.Неговите основатели и съмишленици са организатори на Априлското въстание в нашия край.Част от тях увисват на бесилката, други са осъдени на заточение или гният в турските затвори.   Днес в Народно читалище "Развитие" функционират школи по музика

Читалище "Отец Паисий" - гр. Полски Тръмбеш

Народно читалище “ Отец Паисий” град Полски Тръмбеш е създадено през 1905 година от най – будните жители на селището. Вписано е в търговския регистър от Великотърновския районен съд, като сдружение с идеална цел на 06.06.2000  година. Основните цели и задачи на читалището винаги са били създаване, опазване и разпространение на духовна култура, развиване творческите способности , задоволяване 

Читалище "Напредък" - Радомир

Читалище "Напредък" - гр. Радомир е основано през 1895 г. До 1953 г. не разполага с материална база, а книжният фонд - дарение от дружество "Пчела", е разположен по частни домове. През този период има детска оперетка, певчески хорове. Днес читалището разполага със сграда в идеален център и приземен етаж от жилищен блок. Има традиционна художествена самодейност и богата библиотечна колекция. ГРАД РАДОМИР

Читалище "Развитие" - гр. Севлиево

Севлиевското читалище е основано през 1870 година по личната заръка на Васил Левски от първия дипломиран лекар в града ни - доктор Стойчо Христов.Неговите основатели и съмишленици са организатори на Априлското въстание в нашия край.Част от тях увисват на бесилката, други са осъдени на заточение или гният в турските затвори. Днес в Народно читалище "Развитие" функционират школи по музика ,изобразително

Читалище "Светлина" - гр. Труд

Народно читалище ‘Светлина’ с.Труд е основано през 1929г.Негови създатели са Йончо Тошев, Стефан Узунов, Петър Стайков, Петър Керезов, Иван Вакарелски, Трифон Даяров, Иван Георгиев Керезов, Георги Марлаков.Определена била стая в старата община, която служила за срещи изаседания.Първа грижа на основателите била да се съберат известен брой книги от учители и други прогресивни жители на селото.Основният

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад