Читалищни страници

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на читалищни страници.
Всяко едно читалище, което иска да бъде публикувана информация за него, е необходимо да изпрати кратък анонс и снимков материал на следния e-mail rkp@mc.government.bg

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Читалище "Цвят" - гр. Видин

Читалище “Цвят” неотменно и трайно е свързано с културното развитие и традициите на града, превърнало се е в средище за изява на родолюбие и на духовното богатство на видинския край. Читалище “Цвят” е самостоятелно, самоуправляващо се културно-просветно сдружение на населението от гр.Видин. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел. То работи в тясно сътрудничество с културните

Читалище "Лик" - гр. Плевен

 През последните няколко години организацията ни спечели доверието на редица програми и донори, в партньорство с които реализира голяма част от своите обществени, образователни и социални проекти. Към днешна дата работата на читалище “ЛИК” е подчинена на идеята и намирането на решения за практическо изграждане на работни партньорски мрежи и коалиции на по-широк географски признак, за реализация

Читалище "Братя Грънчарови" - гр. Горна Оряховица

Народно читалище “Братя Грънчарови” е създадено през 2002 г. от самодейци на Фолклорен ансамбъл “Сидер войвода” при читалище “Напредък”, които имат ново виждане за управление и разпространение на културата и които считат, че традиционната форма на читалищата е тромава и ограничава техните творчески стремежи. Въпреки че отново е избрана формата “читалище”, дейностите са поставени на

Читалище "Напредък" - гр. Елена

Еленското читалище "Напредък" е едно от раносъздадените в страната. Предпоставки за неговото възникване откриваме още в съществуващата преди 1518 година богата библиотека в църквата "Свети Никола", в ръкописи от минали столетия, в обстоятелството, че един от запазените до днес преписи на Паисиевата история е от поп Дойно Граматик. На 31 декември 1863 година в родната къща на Иларион Макариополски

Читалище "Заря" - гр. Хасково

Народно читалище "Заря" - създадено през 1858 г. от Христодул Вълчев Шишманов, х. Иванчо Минчев, Христо Златаров и други будни граждани. От 1870 г. в него работи неделно училище, изнасят се сказки, организират се забави. През 1872 г. мнозина читалищни дейци се включват в тайния революционен комитет, основан в Хасково от Васил Левски. След Освобождението на сцената на читалището се играят първите театрални

Читалище "Юмер Лютфи" - гр. Кърджали

Читалище “Юмер Лютфи” град Кърджали е създадено през 1940 година.Тогавашното му име е било ЙЪЛДЪЗ. През 1946 година общото събрание е взело решение то да бъде кръстено на името на съгражданина Юмер Лютфи , който е загинал в боевете при река Драва през втората световна война . През 1960 година е закрит от тоталитарния режим. През 1993 година читалището е възстановено.   http://www.turkkulturevi.net/  

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9