Читалищни страници

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на читалищни страници.
Всяко едно читалище, което иска да бъде публикувана информация за него, е необходимо да изпрати кратък анонс и снимков материал на следния e-mail rkp@mc.government.bg

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад

Читалище "Искра" - гр. София

Годината е 1964-та. Време на духовен порив, любов и всеотдайност на онези радетели, отдали се на светлото народно дели да създадат читалище. В летописа четем имената на Никола Конкилев - първия председател на читалището, Георги Атанасов, Михаил Цеков, Георги Фетваджиев, Стефан Филипов, Димитър Христозов, Георги Захариев.Жаждата им за творчество,стремежът за просвещение - тази магия, която опиянява, превръща

Читалище "Саморазвитие" - гр. Завет

Читалището е основано на 09.03.1902 г.  В продължение на 100 години развива културно-просветна дейност и достолепно отстоява присъствието си в сърцата на заветчани. Дейността му се развива в три насоки: библиотечно-информационна, художествено-творческа и клубно-кръжочна. Чрез богатия си книжовен фонд, библиотеката запълва информационните потребности на потребителите и организира разнообразни културни

Читалище "Развитие" - гр. Брегово

Читалището е основано на 26 декември 1897 г. от група учители от основното училище. Първият председател е Васил Давидов, първият библиотекар - Н. Ф. Николов. Първият устав е подписан от тогавашния министър на народната просвета Иван Вазов. Към читалището винаги са функционирали певчески, театрални колективи, народен оркестър, а по-късно и духов оркестър.   Адрес: гр. Брегово п.к. 3790 обл. Видин

Читалище "Развитие" - гр. Белоградчик

Читалище “Развитие” е създадено през 1893 година от трима родолюбиви българи – Савчев, Кубадинов и Цеков. Първото му име е “Пчела”. Имало е кино със собствени машини, театрален състав, духов оркестър. Читалището е наследник на най-добрите възрожденски традиции. Девизът ни е: “С традиции и култура в бъдещето!”.   Адрес: пл. "Възраждане" 1 гр. Белоградчик п.к. 3900 Телефон: 09321/ 3359; 3479

Читалище "Просвета" - гр. Кула

Читалище "Просвета" е основано през 1882 година по инициатива на учителя Нено Корманов. През годините името му претърпява наколко промени: "Съгласие" (1882), "Другар" (1892), "Просвета" (1902), "Васил Живков" (1951), "Просвета" (1991). През 1925 г. върху подарен от Найден Корманов парцел е построена читалищна сграда, която през 1962 г. е унищожена от пожар. През 1965 г. е открита новата сграда на

Читалище "Цанко Церковски" - гр. София

Видният политик, народен представител, поет и писател Цанко Церковски, един от основателите на Българския Земеделски Народен Съюз, министър на просветата в кабинета на Александър Стамболийски е и основател на Земеделско Акционерно Дружество с книгоиздателство и библиотека към него. Приемник на това дружество от 1946 година става читалището, което носи и името на Цанко Церковски, и се превръща в един от

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад