Читалищни страници

Размер на шрифта: a |a |a|
Представяне на читалищни страници.
Всяко едно читалище, което иска да бъде публикувана информация за него, е необходимо да изпрати кратък анонс и снимков материал на следния e-mail rkp@mc.government.bg

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад

Библиотека при читалище "Просвета" - гр. Гоце Делчев

През 1865 в град Гоце  Делчев (Неврокоп) се поставят основите на читалище “Зора“. В първия му печатан устав е отбелязано, че неговите дейци “ще  дотъкмяват на читающата публика леснина за прочитане и ще подпомагат българската книжнина, като приемат по-известните народни вестници и периодически списания и ще купуват по един екземпляр от всяка новоиздадена българска книга, за да си съставят една

Читалище "Н.Й.Вапцаров" - гр. Благоевград

Народно читалище “Н. Вапцаров” е ревностен пазител и разпространител на възрожденските традиции. То има най- големи заслуги в издирването, популяризирането и съхранението на автентичния фолклор- народни обичаи, песни, предания и легенди и др. Някогашното”Училище за възрастни” днес е истински притегателен културен център на благоевградчани от всички възрасти. Неограничени възможности за

Читалище "Развитие" - гр. Враца

Читалище "Развитие"-Враца е основано през 1869 година от родолюбиви врачани начело с учителя Симеон Подбалкански, Мито Анков,Николчо Кръстеняков,Кръстьо Новкиришки и др. Читалището изиграва огромна роля за просвещението на Враца и врачанския край,като масова културно-просветна организация.От него започват по-късното си летоброене театъра,филхармонията,библиотеката,музея. Съвременната читалищна

Читалище "Св.Св. Кирил и Методий" - кв. Враждебна, София

Народно читалище ”Св.Св.Кирил и Методий” е създадено на 26 май през 1926 г. в кв.Враждебна – гр.София. В архива на читалището е запазен неговият учредителителен протокол. Създават се танцов състав, театрална група, певчески състав на изворен фолклор. Провеждат се сказки, литературни четения. Обогатява се библиотеката. Самодейци представят пиеси: ”Хъшове”, ”Пижо и Пендо”, ”Руска”,

Читалище "Наука" - гр. Ябланица

Читалище “Наука” е основано на 01.01.1900 година от местни родолюбиви граждани, учители, търговци и занаятчии. Своя стогодишен юбилей Читалище “Наука” чества през 2001 г. Богата е историята на читалището. През 1956 г. ябланчани успяват да построят нова читалищна сграда. Тетралният салон наброява 400 места. Книжният фонд на читалищната библиотека наброява 40000 тома. Музейната сбирка разполага с над 1500

Читалище "Наука" - гр. Троян

В духовното развитие на град Троян на читалището се пада първо място. В неговата дейност се намират следи от всички поколения. Читалището е място, кедето са се хвърляли искри не само на духовна пробуда и обществен напредък, но цели десетилетия то изпълнява едновременно ролята на библиотека, народен университет, театър, оперета, балетна и музикална школа. Днес читалището също е център на просветна и

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 назад